dimecres, 21 de gener de 2009

Font del Cat

L'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona va engegar a finals de l'any passat Font del Cat, una presentació de vídeos i activitats per aprendre català.

El programa consta de 5 mòduls i cada mòdul consta de tres parts: un vídeo amb diàlegs, un vídeo amb una exposició de caire més cultural i un joc. Cada vídeo està seqüenciat en 8 parts i cada part consta de diferents activitats i textos. Els vídeos poden ser subtitulats perquè en sigui més fàcil la comprensió. A mà esquerra també s'hi troba un enllaç a un diccionari, un compendi de gramàtica catalana força exhaustiu i exemples d'actes de parla amb bona dicció i a una velocitat més lenta.

Font de Cat
, dirigit a estudiants d'incorporació tardana, creiem que pot ser també una bona eina per a estudiants Erasmus a Barcelona que vulguin aprendre català, sobretot per la temàtica universitària dels vídeos.