dimecres, 25 de novembre de 2009

Bloc a Berlín

Tenim un nou bloc d'estudiants a Berlín, això és una bona notícia ja que engreixa la petita llista (encara) de blocs d'estudiants de català pel món.

En aquest cas, es tracta de Trobades en un entorn virtual entre els estudiants de català actuals i els exalumnes de la Freie Universität. A més de ser un bloc per mantenir contacte, en els objectius l'Òscar Bernaus, el moderador i també professor de català a la universitat, hi especifica que s'hi podran penjar exercicis de classe. Així el bloc també servirà com a mitjà d'expressió d'opinions del estudiants de temàtica diversa i com a eina per a treballar a classe. Les explotacions dels blocs (vegeu l'apartat "Blocs del professorat del Llull") que fins ara teníem a la nostra blogosfera lul·liana se centraven més amb material complementari per a les aules. Esperem que aquesta iniciativa serveixi per aportar nous horitzons a l'ús dels blocs a les classes de català.