dilluns, 17 de maig de 2010

Jo també vaig anar a la Universitat

Al blog de la UOC sobre E-Learning citen un article publicat ara ja fa uns mesos al NYT de Katie Hafne, An Open Mind. L'article, força extens, tracta sobre com ha influït l'obertura de continguts universitaris a plataformes d'intercanvi i col·laboració d'internet.
En concret comença parlant del cas del M.I.T. que ja fa deu anys que va posar en marxa l'OpenCourseWare o també de l'Open University de l'Apple U amb més de 1oo milions de descàrregues. Tot i això, l'article reflexiona sobre el cost de posar a la disposició de tothom aquest material, els recursos que cal dedicar-hi també són milionaris.
A més, també s'han de reconèixer els esforços per explicar una matèria d'una manera que soni diferent, per captar més alumnes o simplement per no caure en tòpics, si la lliçó queda enregistrada el professor hi pensa dues vegades. Ho podeu veure en uns exemples també penjats a l'article. L'altre fet innovador són els seguidors, entre ells gent que no té accés a una formació universitària, ja sigui per diners o per temps. En aquest sentit, es tracta d'una de les anomenades tecnologies disruptives, ja que hi ha hagut un canvi radical en què podem accedir a la universitat i a continguts especialitzats. Finalment, també cal fer una reflexió sobre la importància del seguiment per part del professor. Els cursos oferts amb tasques per als estudiants són el que després també reverteixen més en l'assimilació de continguts. En aquest sentit, l'article cita la Peer to Peer University, que inclou comunitats de discussió que fomenten l'intercanvi d'idees, més enllà dels continguts en línia.
Totes aquestes innovacions són aspectes que obren nous horitzons en l'ensenyament universitari i que ens fan pensar que els continguts que abans havien estat confintats a un territori, a una societat concreta, ara es poden expandir fins a límits insospitats fa 20 anys. Només ens queda posar-nos més optimistes i dir que això és una senyal més que el món no s'acaba i que el saber surt triomfant en aquest segle XXI.