divendres, 8 d’abril de 2011

Experiència i pràctica per a projectes de millora

Des d'una institució com la nostra, amb els integrants dispersos en punts allunyats de la geografia, és més important que mai la consciència de la importància de les TIC per a la col·laboració i millora del nostres projectes educatius.

És per aquesta raó que quan llegim autors com Fernando Trujillo, professor i pedagog a Andalusia, de llarga trajectòria a les aules i al web, no podem estar més que d'acord amb el que expressa en les seves intervencions. Ens agradaria retransmetre tota l'energia que la primavera ens porta aquí a tots els punts de docència de català a l'exterior, per crear una bona xarxa de col·laboració i intercanvi d'experiències.

Algunes diapositives són prescindibles per al missatge que ens agradaria que arribés: la importància de la implicació de tots els elements de la societat (insititucions i professionals) per a la millora de projectes educatius, la importància de la formació i motivació dels professionals, la importància del lideratge de les institucions. Us deixem amb la presentació de Trujillo per veure si us porta el mateix entusiasme que ens ha traslladat a nosaltres: