dimarts, 17 de maig de 2011

Dades estadístiques i de retruc sociolingüístiques

Ja fa uns mesos, el febrer, la Generalitat de Catalunya posava en obert a través de Google Public Data Explorer les dades estadístiques comarcals recollides per l'Indescat.

Aquesta iniciativa de Google, per una banda, com de la Generalitat, per l'altra, indica una clara voluntat per a la transparència de dades i per l'obertura de l'accés a la informació per a recercadors i professionals. Google ho explica molt bé en la pàgina de presentació:
The Google Public Data Explorer makes large datasets easy to explore, visualize and communicate. As the charts and maps animate over time, the changes in the world become easier to understand. You don't have to be a data expert to navigate between different views, make your own comparisons, and share your findings.
Això és precisament el que ens trobem quan consultem les dades comarcals que ara tenim a l'abast i que ens poden fer una idea de qüestions relacionades amb la societat i més concretament amb la sociolingüística com aquesta: