dimarts, 3 de maig de 2011

Portfolis basats en blogs

Una de les eines perquè els nostres estudiants puguin anar configurant un portfoli amb les característiques citades en l'article anterior, són els blocs. Jeff Utecht, a The Thinking Stick, enumera alguns dels motius pels quals aquesta aplicació informàtica pot ser útil per fer un portfoli:

  • historial de tot el que es penja, sempre disponible
  • possibilitat de compartir el material amb altres companys, fàcilment
  • valorar quin ha estat el progrés en l'aprenentatge  
  • continguts creats per els estudiants mateixos i dels quals ells en són els màxims gestors
Aquests elements fan que l'alumne se senti amo i senyor d'allò que ha creat i és sabut que a més constrol del que fem més motivació tenim i més orgullosos podem estar de la nostra feina. Tot i això, admeten, com Utecht que encara queden dificultats inherents al fet de treballar amb una eina nova i molt autònoma respecte al treball formal. Pensem en com establim una avaluació formal del que fan els nostres estudiants a través d'aquestes plataformes (ho hem de fer?), i quines seran les regles d'actualització, freqüència, obligatorietat, si és que volem que hi siguin. 

Aquestes i altres poden ser raons de pes perquè el professorat novell es faci enrere, però creiem que l'experimentació també és aprenentatge. Esperem que ja us hàgiu fet a l'aventura.